هاست سی پنل آلمان

250 مگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)

 • فضا 250 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • هارد ssd
 • بک آپ گیری هفتگی
500 مگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)

 • فضا 500 مگابایت
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد ssd
 • بک آپ گیری هفتگی
1000 مگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)

 • فضا 1000 مگابایت
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد ssd
 • بک آپ گیری هفتگی
2000 مگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)

 • فضا 2000 مگابایت
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد ssd
 • بک آپ گیری هفتگی
3000 مگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)

 • فضا 3000 مگابایت
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد ssd
 • بک آپ گیری هفتگی
5000 مگابایت

آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)

 • فضا 5000 مگابایت
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد ssd
 • بک آپ گیری هفتگی