هاست سی پنل آلمان

50 مگابایت
 • 50 مگابایت فضا
 • 2 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ندارد افزودن دامنه
 • نامحدود بقیه امکانات
100 مگابایت
 • 100 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • ندارد افزودن دامنه
 • نامحدود بقیه امکانات
250 مگابایت
 • 250 مگابایت فضا
 • 7 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 1 افزودن دامنه
 • نامحدود بقیه امکانات
500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 2 افزودن دامنه
 • نامحدود بقیه امکانات
1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 4 افزودن دامنه
 • نامحدود بقیه امکانات
2000 مگابایت
 • 2000 مگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 6 افزودن دامنه
 • نامحدود بقیه امکانات
5000 مگابایت
 • 5000 مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 10 افزودن دامنه
 • نامحدود بقیه امکانات