شبکه خصوصی مجازی

اکانت دو کاربره

استفاده همزمان حداکثر 2 کاربر
ماهانه 10000 تومان
سه ماهه 30000 تومان

اکانت سه کاربره

استفاده همزمان حداکثر 3 کاربر
ماهانه 14000 تومان
سه ماهه 42000 تومان

اکانت پنج کاربره

استفاده همزمان حداکثر 5 کاربر
ماهانه 21000 تومان
سه ماهه 63000 تومان

اکانت ده کاربره

استفاده همزمان حداکثر 10 کاربر
ماهانه 33000 تومان
سه ماهه 99000 تومان

Powered by WHMCompleteSolution