هاست ایران

IR50
 • 50 مگابایت فضا
 • 2 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR100
 • 100 مگابایت فضا
 • 4 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR250
 • 250 مگابایت فضا
 • 6 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR500
 • 500 مگابایت فضا
 • 8 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR1024
 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR2048
 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل