هاست ایران

IR250
 • 250 مگابایت فضا
 • 6 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR500
 • 500 مگابایت فضا
 • 8 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR1024
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR2048
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR3072
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR5120
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل
IR10240
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود بقیه امکانات
 • direct admin کنترل پنل

Powered by WHMCompleteSolution