یافتن محصولات و سرویس ها

ارسال تکی و گروهی
ورودی شماره از فایل
ورودی از دفترچه تلفن
ارسال با کلمات کلیدی
ارسال با کلمات طولانی
ارسال با زبان های مختلف
تخمین هزینه ارسال
گزارشات ارسال و دریافت
استفاده از پیام های پیش فرض
ارسال زمانبندی
کارت ویزیت
دفترچه تلفن
بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
ارسال وپ
ارسال هدفمند
ارسال فلش
پیامک مناسبت و یادآوری
ارسال بر اساس جنسیت و سن
ارسال منطقه ای ایرانسل
ارسال بر اساس دکل های BTS
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
ارسال پیامک مشاغل شهر
ارسال پیامک بین المللی
ارسال پیامک کارت ویزیت
مدیریت رویدادها
نظرسنجی و آمارگیری
صندوق انتقادات و پیشنهادات
برگزاری مسابقات
منشی عضویت
تعریف واحدهای سازمانی
وب سرویس
خدمات هوشمند
مدیریت پاسخ از URL
مدیریت Remote Database
دایورت پیامک
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
پشتیبانی 24 ساعته
خرید آنلاین شارژ
خطوط عمومی
سرویس ارزش افزوده (VAS)
شماره اختصاصی
تعرفه اپراتور 1000
تعرفه اپراتور 2000
تعرفه اپراتور 3000
تعرفه اپراتور 5000
تعرفه اپراتور 021
BTS
ایمیل
پیام صوتی
قیمت
پنل تک ستاره
5,000 تومان به صورت یک بار
15 رقمی
135 ریال
155.25 ریال
135 ریال
114.75 ریال
114.75 ریال
114.75 ریال
13.5 ریال
108 ریال
5000 تومانپنل دو ستاره
19,000 تومان به صورت یک بار
14 رقمی
125 ریال
143.75 ریال
125 ریال
106.25 ریال
106.25 ریال
106.25 ریال
12.5 ریال
100 ریال
19000 تومانپنل سه ستاره
39,000 تومان به صورت یک بار
14 رقمی
115 ریال
132.25 ریال
115 ریال
97.75 ریال
97.75 ریال
97.75 ریال
11.5 ریال
92 ریال
39000 تومان.: پنل ویژه :.
69,000 تومان به صورت یک بار
12 رقمی
103 ریال
118.45 ریال
103 ریال
87.55 ریال
92.7 ریال
87.55 ریال
10.3 ریال
82.4 ریال
69000 تومان